Technika dentystyczna, uzupełnienia protetyczne
Kontakt: +48 509 790 680, +48 601 477 449, +48 603 059 565

Uzupełnienia ceramiczne

Korony, mosty licowane ceramiką na podbudowie metalowej
Najpowszechniej stosowany typ uzupełnienia stałego pozwalający na uzyskanie efektu estetycznego na wysokim poziomie z zachowaniem odpowiedniej wytrzymałości. Stosujemy stopy chromo-kobaltowe bezniklowe (Rexilium). Podbudowy odlewamy tylko z wykorzystaniem fabrycznie nowego metalu bez dodawania elementów już wcześniej odlewanych (praktyka ta stosowana jest często z uwagi na oszczędność) dzięki czemu właściwości materiału zapewniają najwyższą możliwą trwałość uzupełnienia. Dopasowanie podbudowy jest kontrolowane przy użyciu mikroskopu protetycznego dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować tak ważną dla zdrowia pacjenta szczelność koron na oszlifowanych zębach. Stosowana przez nas ceramika do licowania ( Synspar, Avante ) to materiał pozwalający na uzyskanie efektu żywego, naturalnego zęba. Taki wygląd uzupełnienia osiągamy dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie techniki warstwowania.

Zdjęcie mostu ceramicznego Zdjęcie mostu ceramicznego Zdjęcie mostu ceramicznego

Korony pełnoceramiczne
Uzupełnienia pełnoceramiczne pozwalają na uzyskanie efektu estetycznego najbardziej zbliżonego do wyglądu zęba naturalnego z uwzględnieniem odwzorowania koloru oraz odpowiedniej transparencji. Brak podbudowy metalowej bardzo korzystnie wpływa na estetykę uzupełnienia. Metal jest zastąpiony tutaj materiałem ceramicznym tłoczonym o dużej wytrzymałości. Różny poziom transparencji bazowej warstwy ceramicznej pozwala na absorbowanie naturalnego koloru oszlifowanego zęba filarowego. Natłoczona ceramika jest następnie pokrywana kolejnymi warstwami porcelany dla uzyskania pożądanego efektu końcowego. W naszym laboratorium korzystamy z najlepszej na rynku ceramiki IPS e-max.

Zdjęcie mostu ceramicznego Zdjęcie mostu ceramicznego

Licówki ceramiczne
Licówki ceramiczne to idealne rozwiązanie kosmetyczne poprawiające estetykę zębów naturalnych, bez konieczności oszlifowywania ich w tak dużym zakresie jak w przypadku koron. W naszym laboratorium najczęściej wykonujemy licówki tłoczone w całości z dodatkowymi warstwami ceramik przeziernych. Wedle życzenia stomatologa możliwe jest wykonanie również licówek pełnoceramicznych napalanych na masie.

Korony, mosty licowane ceramiką na podbudowie z tlenku cyrkonu
Uzupełnienie oparte na nowoczesnym materiale jakim jest tlenek cyrkonu. Zastosowanie go jako podbudowy pod licowanie pozwala na osiągnięcie dużej wytrzymałości z uwagi na odpowiednie właściwości fizyczne. Jasna barwa materiału działa z korzyścią dla estetyki licowania, przy wykonywaniu którego nie ma konieczności korzystania z opakerów, tak jak w przypadku struktur metalowych. Prace ceramiczne na cyrkonie to najnowocześniejsze i stosunkowo najlepsze rozwiązanie protetyczne.